top of page

CRAZY LOVE PROJECTS

DONATE FOR DAT

Cậu bé Đạt đã gần 4 tuổi, là thế hệ thứ 3 của sự nghèo khó. Ông bà của cậu bé cũng không nhà cửa, đến bố mẹ của Đật cũng không có nhà cửa…Và rồi, đến cậu bé Đạt này!

RIVER BOAT PEOPLE

Hầu hết, họ là những người không nhà cửa, có những người đã ở đây trên con sông này gần 40 năm. Người thì kiếm sống bằng bắt con tôm con tép, không thể đánh bắt thì họ thu lượm rác, chai lọ ven sông. Có những gia khá hơn họ kiếm được 60-70 nghìn 1 ngày, có những gia đình của những
người già đã ngoài 70 tuổi, họ chỉ kiếm được khoảng 20-30 nghìn đồng 1 ngày nếu không mưa gió…

bottom of page